สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   503  
2 Feb 2024   253  
3 Feb 2024   184  
4 Feb 2024   182  
5 Feb 2024   374  
6 Feb 2024   572  
7 Feb 2024   196  
8 Feb 2024   163  
9 Feb 2024   334  
10 Feb 2024   300  
11 Feb 2024   244  
12 Feb 2024   420  
13 Feb 2024   526  
14 Feb 2024   370  
15 Feb 2024   381  
16 Feb 2024   500  
17 Feb 2024   248  
18 Feb 2024   228  
19 Feb 2024   408  
20 Feb 2024   412  
21 Feb 2024   268  
22 Feb 2024   258  
23 Feb 2024   563  
24 Feb 2024   397  
25 Feb 2024   279  
26 Feb 2024   669  
27 Feb 2024   528  
28 Feb 2024   460  
29 Feb 2024   441