สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   509  
2 Apr 2024   334  
3 Apr 2024   284  
4 Apr 2024   349  
5 Apr 2024   117  
6 Apr 2024   232  
7 Apr 2024   173  
8 Apr 2024   410  
9 Apr 2024   723  
10 Apr 2024   211  
11 Apr 2024   217  
12 Apr 2024   210  
13 Apr 2024   206  
14 Apr 2024   241  
15 Apr 2024   839  
16 Apr 2024   569  
17 Apr 2024   1323  
18 Apr 2024   917  
19 Apr 2024   346  
20 Apr 2024   0  
21 Apr 2024   0  
22 Apr 2024   0  
23 Apr 2024   0  
24 Apr 2024   0  
25 Apr 2024   0  
26 Apr 2024   0  
27 Apr 2024   0  
28 Apr 2024   0  
29 Apr 2024   0  
30 Apr 2024   0